Project M - Forum

Full Version: Lees dit eerst!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Welkom op het forum van Academie der Toverkunsten, georganiseerd door Project M.

Allereerst een paar regels voor het forum:
  • Behandel de andere gebruikers met respect
  • Blijf bij het onderwerp van de post
  • Er mag geen reclame worden gemaakt tenzij dit in overleg is met het bestuur
  • Als je een probleem hebt met een topic/post stuur dan een persoonlijk bericht naar een moderator of admin
  • Voor andere vragen kan je terecht bij het FAQ topic
Voor het bekijken van foto's en voor de meeste IC informatie moet je registeren.