Project M - Forum
Inwijdingsopdrachten - Printable Version

+- Project M - Forum (//forum.projectmlarp.nl)
+-- Forum: Algemene informatie (//forum.projectmlarp.nl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Project M (//forum.projectmlarp.nl/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Inwijdingsopdrachten (/showthread.php?tid=159)Inwijdingsopdrachten - Kirsten - 12-05-2019

Academie der Toverkunsten 3 komt langzaam dichterbij en alle spelersplekken zijn al gevuld. 

Er staan dit keer ongeveer 32 eerstejaars te popelen om hun inwijding tot de Academie te kunnen beginnen en hopelijk af te kunnen ronden. Wie bij welke Afdeling komt is iets wat voor velen wordt gezien als een beslissende eerste stap en dat doet de spanning alleen maar stijgen.

Om te kijken waar iedereen op de beste plek is doen we ook dit jaar weer een oproep aan de Afdelingen om hun onderdeel zelf te verzinnen. Hiervoor mogen ideeën uit het verleden natuurlijk worden hergebruikt. Dit jaar willen we er wel iets meer vaart achter zetten, dus 15 minuten in totaal is het maximum.

We hopen jullie enthousiaste plannen te mogen ontvangen.

Groeten van de Spelleiding


RE: Inwijdingsopdrachten - Kirsten - 12-07-2019

Ter verduidelijking: Het zijn 4 groepen van 8 eerstejaars