Project M - Forum

Full Version: Introductiequeeste
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
YIs er een idee/mogelijkheid voor introductiequeesten? Ik was met studiegenoten aan het praten en eentje bleek wel heel erg geïnteresseerd maar een groot evenement is dan misschien gelijk wel redelijk veel.

~Lindesay
We gaan er over overleggen